» W listopadzie lekarz ortopeda
Ernest PYRKOSZ
będzie nieobecny!

Pacjentów zarejestrowanych
prosimy o kontakt z Rejestracją.